Eminenta areamätning

Försäkra dig om att du har korrekt information, beställ en areamätning

Erfarenhetsmässigt vet vi att den totala ytan i taxeringen inte alltid överensstämmer med verkligheten. Det här kan i sin tur innebära att taxeringsvärdet på fastigheten är fel. Oftast anges bara taxerad yta i mäklarprospekten och många bostäder säljs till ett kvadratmeterpris.  Metoder och regler för att mäta ytor har under åren varierat. Det är bland annat därför det har blivit allt vanligare att man vid köp eller försäljning vill kontrollmäta och gör en ny uppmätning av ytan på bostaden.

Vi utför uppmätning av villor, lägenheter och lokaler. För bostäder tillämpas mätregler enligt Svensk Standard. Som hjälpmedel för att mäta ytor använder vi oss av laseravståndsmätare. När vi har genomfört en areamätning utfärdar vi ett mätbevis.