Eminenta energiberäkning

Beställ din energiberäkning genom oss

I samband med bygganmälan och bygglov ska byggherren presentera en energiberäkning som uppfyller energikraven enligt Boverkets byggregler. Där finns regler för vilka hus som behöver en energiberäkning, hur stor energiförbrukningen får vara per uppvärmd kvadratmeteryta (A-temp).

Sverige har tre klimatzoner
Här kan du se de tre olika klimatzonerna som avgör hur stor installerad effekt du får ha, samt hur mycket energi som får förbrukas.

Klimatzon I
• Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus: 130 kWh/m²/år
• Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda hus: 95 kWh/m²/år
• Max tillåten installerad effekt: 5,5 kW (+35 W/m² om huset är större än 130 m², gäller de m² utöver 130 m²)
• Område: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II
• Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus: 110 kWh/m²/år
• Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda hus: 75 kWh/m²/år
• Max tillåten installerad effekt: 5 kW (+30 W/m² om huset är större än 130 m², gäller de m² utöver 130 m²)
• Område: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III
• Max tillåten energiförbrukning för ej eluppvärmda hus: 90 kWh/m²/år
• Max tillåten energiförbrukning för eluppvärmda hus: 55 kWh/m²/år
• Max tillåten installerad effekt: 4,5 kW (+25 W/m² om huset är större än 130 m², gäller de m² utöver 130 m²)
• Område: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Blekinge, Hallands och Gotlands län.

Sverige har tre klimatzoner