Eminenta energideklaration

Beställ din energideklaration genom oss

Enligt svensk lag ska du som husägare se till att det finns en energideklaration upprättad inför försäljningen av ditt hus. En energideklaration är giltig i 10 år. Alla byggnader som energideklareras tilldelas en energiklass från A till G, där A står för lägst energiförbrukning. Fördelen med energiklassificeringen är att det på ett enkelt sätt går att jämföra byggnaders energiprestanda. Ett hus som uppfyller dagens nybyggnadskrav tilldelas energiklass C. Det är inte ovanligt att äldre byggnader får en energiklassificering mellan E till G.

Varför ska du energideklarera?
Mer än 40 procent av den totala energianvändningen går i dag till våra byggnader. För att spara energi och bidra till en bättre miljö och hälsa är det därför viktigt att göra våra hus energieffektivare. För att kunna göra investeringar som spar energi är det viktigt att veta hur mycket energi huset "läcker". En annan förutsättning är kunskap inom uppvärmningssystem och byggnadsteknik.

Det är endast en certifierad energiexpert som får upprätta en energideklaration.