Beställ din fastighetsvärdering av en oberoende värderingsman

Eminenta utför värderingar åt bland annat mäklare, advokater, privatpersoner, bostadsrättsföreningar, kommuner, banker och försäkringsbolag. Vanliga situationer när det kan vara av intresse att anlita en oberoende värderingsman för att få veta fastighetens marknadsvärde är t.ex. vid bodelning, skilsmässa, inför kreditgivning/belåning eller innan kontakt tas med mäklare för försäljning. Då finns vi här för dig som oberoende värderingsman. Våra värderingar är godkända av samtliga banker och kreditinstitut.  

 

På Eminenta värderar vi bostadsrätter, villor, fritidshus och obebyggda tomter

Tre typer av värderingar

Bostadsrätter

Vi utför värderingar av alla typer av objekt där marknadsvärdet ska fastställas. Anledningen till värderingen kan till exempel vara belåning, omläggning av lån, tvist, skilsmässa, dödsfall, exekutiv auktion eller bokslut.

Villor och fritidshus

Vid värdering av småhusfastigheter använder vi ortsprismetoden. Då jämförs värderingsobjektet med vad liknande objekt sålts för på orten. Som underlag för värderingen hämtar vi information genom platsbesiktning, från Centrala FastighetsData (CFD) och ur ortsprissystem

Obebyggda tomter

Det som i första hand påverkar marknadsvärdet för en obebyggd tomt är läget. Andra faktorer är området, väderstreck, hur tomten får bebyggas och exploateringskostnader. Värderingsmannen synar och granskar dessa och alla andra faktorer som kan påverka objektets sannolika marknadsvärde.


Värderingsmannens roll och objektivitet

Varje värderingsman har en avgörande roll när marknadsvärdet ska bedömas och det är hans eller hennes kunnande som kommer att avgöra om värderingen bedöms på ett tillförlitligt sätt. För värderingsmannen är det viktigt att göra en helt neutral marknadsbedömning. Det gör objektivitet och oberoende bedömning till helt avgörande faktorer i ortsprismetoden. Här får inte hänsyn tas till uppdragsgivare eller andra intressenter utan värderingsmannen ska objektivt bedöma objektet utifrån de uppgifter som finns.

Våra värderingsmän ger dig en objektiv värdering