En väl utförd överlåtelsebesiktning är en bra start för ett trivsamt boende

Oavsett om du ska köpa eller sälja är en professionell husbesiktning en given investering. Här på Eminenta genomför vi besiktningar för att ta reda på byggnadens skick. Tillsammans med dig granskar vi huset efter dess unika konstruktion, ålder och skick. Detta presenteras i våra besiktningsprotokoll som både säljare och köpare har nytta av. 


Därför är det viktigt att besiktiga huset

Vi möter dagligen människor som står inför sitt livs största affär. Som köpare har ni varit med om en budgivning och beslutet att köpa fastigheten kommer nu att påverka er livssituation och framtid. Som säljare vill ni överlåta er fastighet till köparen på ett säkert och bekymmersfritt sätt samt slippa framtida problem.

Säljarens ansvar
Att besiktiga huset är lika viktigt för båda parter. Som säljare bör du göra en så kallad förhandsbesiktning. Det innebär att huset besiktigas för att både säljare och köpare ska vara medvetna om husets skick. Vid en förhandsbesiktning kontrolleras till exempel tak, fasad, torpargrund, källare och vindsutrymme. På så sätt minskar risken för att stora problem upptäcks när affären ska avslutas och kontraktet ska skrivas på.

Köparens ansvar
Som köpare av en fastighet är det ni som har den så kallade undersökningsplikten. Den innebär i praktiken att alla fel som du som köpare kunde ha upptäckt vid en noggrann undersökning är ditt ansvar och kan inte åberopas efteråt som ett dolt fel. En erfaren besiktningsman kan hjälpa dig som köpare att förstå hur huset är byggt och var eventuella fel och brister kan finnas eller uppstå.

Vi besiktigar alla typer av hus och fastigheter
En väl genomförd besiktning ger trygghet till både köpare och säljare

Beställ en köpargenomgång!

Ska du köpa en fastighet som har besiktigats av oss? Beställ en köpargenomgång!

Vad kan du förvänta dig av ditt nya hus? Med en besiktningsgenomgång får du full koll

Om husets säljare har fått en besiktning utförd av oss, kan du som köpare beställa en genomgång av protokollet. Det innebär att du får en chans att sitta ned med besiktningsmannen, som dels förklarar i detalj alla viktiga aspekter av protokollet, dels svarar på alla frågor du har om huset.

En besiktningsgenomgång ger dig en klar bild av vilka kostnader som kan tillkomma i framtiden och vad du kan förvänta dig av ditt nya hem.