Eminenta radonmätning

Vi följer SSI:s metodbeskrivningar och villkor för mätning av radon

Radon är en radioaktiv ädelgas. Den vanligaste källan till radon är byggmaterial och mark. I byggnader är det vanligt att radon kommer in via springor, otätheter i golv och källarväggar. Statens Strålskyddsinstitut (SSI) har tagit fram metodbeskrivningar och villkor för mätning av radon. Vi tillhandahåller mätdosor som ger en SSI-godkänd radonmätning.

Radongasen kan vara skadlig för människans luftrör och lungor. I värsta fall kan radongasen ge upphov till cancer. Därför kan det vara intressant att göra en radonmätning av bostaden. Mätningen görs under uppvärmningssäsong (1 oktober till 30 april). En långtidsmätning tar minst 60 dygn och en korttidsmätning kan göras på 7 till 10 dagar. Korttidsmätningen är mindre tillförlitlig och dess resultat ska endast ses som rådgivande.