Eminenta skadeutredning

Vi hjälper privatpersoner och fastighetsägare med utredningar och åtgärdsförslag

En skadeutredning görs oftast för att fastställa om det finns fel eller skador i byggnaden, eller för att hitta orsaker till och omfattning av skador och upplevda problem. Oftast krävs det ett antal fuktkontroller och provtagningar för att kunna säkerställa och bedöma skadan. 

Fukt- och mögelskador på byggnader kan leda till hälsobesvär hos människor. Studier visar att personer som bor i hus med fukt- och mögelskador löper större risk för att utveckla astma och allergier. Det är också känt att barn är extra känsliga för att exponeras mot mögel. Därför är det viktigt att åtgärda en fukt- eller vattenskada i tid.

Vi hjälper såväl privatpersoner som fastighetsägare med allt från undersökningar till framtagande av åtgärdsförslag.