Eminenta underhållsplan

Upprätta en gedigen underhållsplan till fastigheten med våra fackmän

En god fastighetsförvaltning kräver en bra och uppdaterad underhållsplan. Att låta en fackman besiktiga fastigheten och upprätta en underhållsplan är ett mycket bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Vi erbjuder underhållsplaner till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Enligt bostadsrättslagen ska föreningens stadgar ange enligt vilken princip pengar ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Det flesta föreningar har en paragraf i sina stadgar om avsättning till yttre underhållsfond. Stadgarna anger även att styrelsen ska besiktiga fastigheten en gång om året och redogöra för fastighetens skick och underhåll på stämman. Dessa krav omfattas även av årsredovisningslagen.
 
Kontinuerligt underhåll är viktigt för att fastigheten inte ska förlora sitt pantvärde för lånen och för att undvika oväntade större reparationskostnader i framtiden.

För att uppfylla detta tar styrelsen ofta hjälp av en fackman. En extern besiktningsman ser annorlunda på fastigheten än den som bor i den och ser den varje dag – och som förmodligen inte är fackman.

Beställ en fackmässig besiktning och upprätta en långsiktig underhållsplan, samt uppföljning av denna, för att förhindra oväntade avgiftshöjningar på grund av underhåll och skador!