Eminenta underhållsplan

Upprätta en gedigen underhållsplan till fastigheten med våra fackmän

En god fastighetsförvaltning kräver en bra och uppdaterad underhållsplan. Att låta en fackman besiktiga fastigheten och upprätta en underhållsplan är ett mycket bra verktyg för att säkerställa den tekniska och ekonomiska förvaltningen av fastigheten. Vi erbjuder underhållsplaner till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

Enligt Bostadsrättslagen, Plan och bygglagen och Boverkets byggregler ska en fastighetsägare se till att hålla mark och byggnader i vårdat och gott skick genom regelbundet dokumenterat underhåll. Detta sker enklast genom att upprätta en underhållsplan som bör omfatta minst 30 år.

Föreningens stadgar ska ange enligt vilken princip pengar ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. De flesta föreningar har en paragraf i sina stadgar om avsättning till yttre underhållsfond.

Kontinuerligt underhåll är även viktigt för att fastigheten inte ska förlora sitt pantvärde för lånen och för att undvika oväntade större reparationskostnader i framtiden.

För att uppfylla detta tar styrelsen ofta hjälp av en fackman. En extern besiktningsman ser annorlunda på fastigheten än den som bor i den och ser den varje dag.

Beställ en fackmässig besiktning och upprätta en långsiktig underhållsplan, samt uppföljning av denna, för att förhindra oväntade avgiftshöjningar på grund av underhåll och skador!