Läs mer om vårt utbud av fastighetskonsulttjänster

Tyngdpunkten i vår verksamhet är värderingar och besiktningar av olika typer av fastigheter, allt från fritidshus och villor till bostadsrätter och tomter. Vi utför även energideklarationer, areamätning och underhållsplaner.

Majoriteten av våra kunder är privatpersoner, banker, fastighetsmäklare och advokater.

Välj tjänst nedan för att läsa mer!


Överlåtelsebesiktning

Med våra besiktningar kan köpare och säljare slippa obehagliga överraskningar.

Läs mer här

Fastighetsvärdering

Vi utför värderingar av alla typer av objekt där marknadsvärdet ska fastställas.

Läs mer här

Radonmätning

Vi följer Statens Strålskyddsinstitut (SSI) metodbeskrivningar och villkor för mätning av radon.

Läs mer här

Energideklaration

En energideklaration ska enligt lag alltid utföras av husägaren inför försäljningen av huset.

Läs mer här

 

Skadeutredning

Vi hjälper privatpersoner och fastighetsägare med utredningar och åtgärdsförslag.

Läs mer här

Underhållsplan

Upprätta en gedigen underhållsplan till fastigheten med hjälp av våra fackmän.

Läs mer här

Energiberäkning

Vi utför beräkningar inför bygganmälan och bygglov.

Läs mer här

Areamätning

Med dagens priser på fastigheter är det viktigt att areorna är korrekta.

Läs mer här