Att besiktiga huset innan du köper eller säljer är en investering för livet

Alla hus har både goda och mindre goda sidor. Vi har gedigen erfarenhet av byggnadskonstruktioner från olika tidsepoker. Vissa konstruktioner har fungerat bra över tid medan andra har skapat problem. Våra besiktningsprotokoll ger dig viktig information för att kunna göra bra bedömningar och fatta rätt beslut. För att husaffären ska kunna genomföras på bästa sätt krävs det oftast att huset besiktigas.


Våra fastighetstjänster 

Överlåtelsebesiktning

Med våra besiktningar får köpare och säljare en smidigare husaffär.

Läs mer här

Fastighetsvärdering

Vi utför värderingar där fastighetens marknadsvärde ska fastställas.

Läs mer här

Radonmätning

Vi följer Statens Strålskyddsinstitut (SSI) metodbeskrivningar och villkor för mätning av radon.

Läs mer här

Energideklaration

En energideklaration ska enligt lag finnas inför försäljningen av huset.

Läs mer här

 

Skadeutredning

Vi hjälper privatpersoner och fastighetsägare med utredningar och åtgärdsförslag.

Läs mer här

Underhållsplan

Upprätta en gedigen underhållsplan till fastigheten med hjälp av våra fackmän.

Läs mer här

Energiberäkning

Vi utför energiberäkningar inför bygganmälan och bygglov.

Läs mer här
 

Areamätning

Med dagens priser på fastigheter är det viktigt att areorna är korrekta.

Läs mer här


Ett besiktnings- och värderingsföretag som värdesätter kunden

Eminenta är ett marknadsledande företag inom fastighetskonsulttjänster. Tyngdpunkten i verksamheten är värderingar och besiktningar av olika typer av fastigheter. Allt från fritidshus och villor till bostadsrätter och tomter. Vi utför även besiktningar, energideklarationer och underhållsplaner för kommersiella fastigheter.

Flera av våra värderings- och besiktningsmän har över 20 års erfarenhet från branschen. Våra kunder är privatpersoner, banker, fastighetsmäklare och advokater.

Eminenta är marknadsledande inom fastighetskonsulttjänster