ETT HUS HAR MÅNGA SIDOR

Ett hus har både goda och mindre goda sidor. Precis som
böcker faktiskt. När vi genomför besiktningar och värderingar granskar vi noga varje hus utifrån husets unika konstruktion,
ålder och skick. Vi beskriver inte bara fel och brister, utan
även allt som är bra med huset.

För privata bostäder

Läs mer

För kommersiella fastigheter

Läs mer

Om Eminenta

Läs mer